Primăria Iana

Hotărârile autorității deliberative

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Nr. doc. Titlul proiectului Dată publicare Inițiatori Caracter Acțiuni


Vezi înregistrările mai vechi de 08.07.2021